Znajdź nas na:
Bądź na bieżąco:
Kontakt więcej
2017.06.27

Rozstrzygnięcie Programu "Filmoteka Małopolska" - Edycja 2017

Rozstrzygnięcie Programu "Filmoteka Małopolska" - Edycja 2017

W ramach Programu „Filmoteka Małopolska” edycja 2017 roku wpłynęło 88 zgłoszeń, wszystkie spełniały wymogi formalne (kryteria zawarte w Regulaminie Programu).

Ocenie merytorycznej poddano 88 zgłoszeń.

 

Zgodnie z procedurą przyjętą w Regulaminie Projektu Filmoteka Małopolska, na posiedzeniu w dniu  23 czerwca 2017 r. Jury Programu w składzie:

 

Małgorzata Radwan -Ballada – Radna Województwa Małopolskiego – Przewodnicząca Jury

Kazimierz Barczyk - Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego

Grzegorz Biedroń - Radny Województwa Małopolskiego

Krzysztof Gierat – Dyrektor KFF

Marcin Koszałka – operator i reżyser filmowy

 

podjęło decyzję o przyznaniu dofinansowania w postaci wkładu koprodukcyjnego dla

19 produkcji filmowych na łączną kwotę 532 000 zł oraz dla 26 notacji na łączną kwotę 118 000zł

 

Wszystkim uczestnikom dziękujemy!

Z podmiotami, których produkcje zostały rekomendowane do  dofinansowania, pracownik Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie skontaktuje się w celu uzgodnienia szczegółów umów o współpracy.

 

Wykaz produkcji filmowych i realizujących je podmiotów oraz wysokość przyznanego wkładu koprodukcyjnego  w ramach Programu "Filmoteka Małopolska”:

 

 

Kategoria MAŁOPOLSKA DAWNIEJ

 

Lp.

Podmiot

Tytuł produkcji

Kwota dofinansowania

1.

Lunafilm Krzysztof Ridan

Nasz Jurek

30 000,-

2.

Fundacja Krakowska Filmówka

Plan

30 000,-

3

Set-Film Józef zapała

Orkan

17 000,-

4.

"Apio film" Produkcja Filmów i Programów TV Piotr Augustynek

Jak ujarzmiłem smoka

35 000,-

5.

Fundacja centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego

Nadzwyczajny Profesor

30 000,-

6.

Muzeum Lotnictwa

Niebo nad Małopolską

20 000,-

7.

 Telewizja Polska Spółka akcyjna Oddział terenowy w Krakowie

Rektor

25 000,-

8.

 Telewizja Polska Spółka akcyjna Oddział terenowy w Krakowie

Kalwaryjskie dróżki Karola Wojtyły

35 000,-

9

 Telewizja Polska Spółka akcyjna Oddział terenowy w Krakowie

Labirynty Żaczka

35 000,-

10.

 Telewizja Polska Spółka akcyjna Oddział terenowy w Krakowie

Oto człowiek

35 000,-

RAZEM

 

292 000,-

 

 

Kategoria MAŁOPOLSKA DZIŚ

 

Lp.

Podmiot

Tytuł produkcji

Kwota dofinansowania

1.

Roland Film Roland Dubiel

Dzień na skrzydłach

20 000,-

2.

Forum Rozwoju Inicjatyw Lokalnych

Nadzieja Zawieść nie może

30 000,-

3.

Stowarzyszenie Auschwitz Memento

Z Pileckim na szlaku. Śladami ojca

30 000,-

4.

Revolver media Group

Srebrny Kur

20 000,-

5.

Krzysztof Glondys - All My Friends Production

Gdzie jest Wyspiański?

35 000,-

6.

 Telewizja Polska S. A. Oddział terenowy w Krakowie

Słowiński trójkąt muzyczny

20 000,-

7.

Telewizja Polska Spółka akcyjna Oddział terenowy w Krakowie

W poszukiwaniu ideału. Świat według Państwa Jankowskich

25 000,-

8.

Telewizja Polska Spółka akcyjna Oddział terenowy w Krakowie

Plewiński, spojrzenia

30 000,-

9.

Telewizja Polska Spółka akcyjna Oddział terenowy w Krakowie

Ania. Rzecz o Annie Dymnej

30 000,-

RAZEM

 

240 000,-

 

 

NOTACJE

 

Lp.

Podmiot

Tytuł produkcji

Kwota dofinansowania

1

Instytut historyczny NN im. Andrzeja Ostoja Owsianego

Stanisław Kuś

3 000,-

2

Instytut historyczny NN im. Andrzeja Ostoja Owsianego

Ryszard Bocian

3 000,-

3

Instytut historyczny NN im. Andrzeja Ostoja Owsianego

Zygmunt Łenyk

3 000,-

4

Fundacja Siedem Poziomów

Ludzie Kulis

5 000,-

5

Fundacja Siedem Poziomów

Nestorzy krakowskiego teatru cz. III

5 000,-

6

Fundacja Siedem Poziomów

Marian Dziędziel

5 000,-

7

Fundacja Siedem Poziomów

Nestorzy krakowskiego teatru cz. I

5 000,-

8

Fundacja Siedem Poziomów

Scenografowie krakowskiego teatru

5 000,-

9

Fundacja Siedem Poziomów

Aktorzy krakowskiego teatru

5 000,-

10

Fundacja Krakowska Filmówka

Związki solidarności Krakowa i Nowej Huty w stanie wojennym w relacjach: prof. Jerzego Zdrady, cz. 1

3 200,-

11

Fundacja Krakowska Szkoła Filmowa

Stanisław Zajączkowski

4 000,-

12

RAMstudio Company s.c

Stuletni Małopolanie

5 000,-

13

RAMstudio Company s.c

Mieczysław Święcicki - książę nastroju

4 000,-

14

Revolver Media Group

Solidarność w krakowskim oraz małopolskim środowisku radcowskim w latach 1980-1990

5 000,-

15

Revolver Media Group

Solidarność w krakowskim oraz małopolskim środowisku radcowskim w latach 1980-1991

5 000,-

16

Revolver Media Group

Solidarność w krakowskim oraz małopolskim środowisku radcowskim w latach 1980-1992

5 000,-

17

Revolver Media Group

Solidarność w krakowskim oraz małopolskim środowisku radcowskim w latach 1980-1993

5 000,-

18

Revolver Media Group

Solidarność w krakowskim oraz małopolskim środowisku radcowskim w latach 1980-1994

5 000,-

19

ESPA- Ewa Szymczyk Projektowanie Architektoniczne

Jerzy Musiał - wywiad rzeka

3 000,-

20

Stowarzyszenie Film Kraków

Halina Kwiatkowska

5 000,-

21

Stowarzyszenie Film Kraków

Joanna Olczak - Ronikier

5 000,-

22

Stowarzyszenie Film Kraków

Romana Próchnicka -Vogler

5 000,-

23

Stowarzyszenie Film Kraków

Ludwik Flaszen

5 000,-

24

Telewizja Polska Spółka Akcyjna, oddział terenowy w Krakowie

Początki telewizji Kraków

4 800,-

25

Apio Film

Kampus 600-lecia odnowienia UJ cz. 2

5 000,-

26

Apio Film

Kampus 600-lecia odnowienia UJ cz. 3

5 000,-

RAZEM

 

118 000,-

 

25 kwietnia 2017 roku ruszy nabór projektów filmowych i notacji audiowizualnych dofinansowywanych z programu Filmoteka Małopolska utworzonego przez Województwo Małopolskie. Naczelnym zadaniem projektu jest utrwalenie w postaci filmów dokumentalnych i notacji filmowych, wydarzeń, miejsc i ludzi związanych z Małopolską.

 Znajdź nas na:
Bądź na bieżąco:
Kontakt więcej
Znajdź nas na:
Bądź na bieżąco:
Kontakt więcej