Znajdź nas na:
Bądź na bieżąco:
Kontakt więcej

Polskie kino tańca- Dance with Camera - Polish Moves!

VI Międzynarodowy Festiwal Tańca Współczesnego Kroki 2018: Dialogujący


Taniec jest aktem filozoficznym - ruch jest aktem myśli. Polish Moves to selekcja polskich

filmów, w której splatają się różne drogi myślenia o tańcu i ruchu. Obecność tańca

w programie Short Waves Festival stała się już tradycją, za sprawą międzynarodowego

konkursu Dances with Camera, który od pięciu lat prezentuje polskiej publiczności

wyselekcjonowane filmy tańca z całego świata. W tym roku, z okazji 10. edycji Festiwalu

poszerzamy tę formułę o specjalny pokaz Polish Moves, skoncentrowany na filmach tańca

polskich twórców.

 

Dance is a philosophical act - movement is an act of thought. Polish Moves is a selection of

Polish films, in which different ways of thinking about dance and movement intersect. The

presence of dance in Short Waves Festival programme has become an established tradition,

thanks to the international competition Dances with Camera, has been presenting selected

dance films to Polish audiences for the past 5 years. This year, for the 10th anniversary

Festival edition we are broadening this program by a special screening called Polish Moves,

focusing on dance films created by Polish artists.

 

 

Gatunki chronione (Endangered Species)

Poland 2014. 18’. Director: Anu Czerwiński

 

„Gatunki Chronione” to dokument kreacyjny zrealizowany w bajecznej przestrzeni

postindustrialnego parku krajobrazowego. W zderzeniu z dziką przyrodą, czwórka tancerzy o

alternatywnej motoryce odnajduje prawdę o swoich ciałach i o sposobie ich postrzegania.

 

„Endangered Species” is a documentary feature shot in a fabulous environement of the post-

industrial landscape park. While 4 dancers with the alternative motorics are meeting with the

wild nature, some truth about their bodies is revealed.

 

 

 

Dom (Home)

Poland 2017. 2’. Director: Adam Bartoszewicz

 

Dom jest poetycką impresją ruchową zbudowaną na fundamencie emocjonalnego, silnego, a jednocześnie pełnego wdzięku tańca. Proces pracy z ciałem opierał się o improwizację ruchową. Bliskość z naturą staje się motywem do wyzwolenia skrajnych emocji oraz zrozumienia swoich dotychczasowych reakcji na otaczającą rzeczywistość.

 

Home is a poetic impression built on a foundation of emotional, strong and charming dance. Movement improvisation was used as a main tool for body work. Nature in itself gives the

chance to release abject emotions. It enables to understand the real reason of our

previous reactions to circumfluent reality.

 

 

 

A Rare Window

Poland 2016. 4’. Director: Łukasz Zięba

 

'A RARE WINDOW' to podróż w nieznany zakamarek osobowości człowieka, w którym pewne impulsy oraz obrazy wydają się być bardzo znajome lecz zapomniane. Enigmatyczny bohater udaje się na podróż przez marzenia senne w poszukiwaniu odległych wspomnień. Widok okna naprowadza go na właściwy trop.

 

'A RARE WINDOW' is a journey into an unknown parts of human's consciousness. Certain images and impulses seem to be relatively familiar although, definitely forgotten. The enigmatic character goes on a dream-like trip in search of distant memories. A view of the window gets him on the right track.

 

 

 

Inicjacja (Initiation)

Poland 2017. 18’. Director: Iwona Pasińska

 

„Inicjacja” to muzyczno – filmowy eksperyment. Wysmakowana forma wizualna, przesycona subtelną grą sztucznego światła i wieczornego mroku, splata się z szeroko pojętą ekspresją fizyczną artystów – tancerzy Polskiego Teatru Tańca

 

‘Initiation’ is the musical and cinematic experiment.The sofisticated visual form, supersaturated with the subtle play of the artificial light and the evening darkness, entwines with the widely understood physical expression of dance artists from the Polish Dance Theatre

.

 

 

Passar calle. Zmierzanie (Passar calle. Wending)

Poland 2015. 9’. Director: Anna Ochman

 

Passar calle. Zmierzanie to krótkometrażowy film tańca oparty na muzyce Heinricha Ignaza Bibera .Muzyka dawna spotyka się ze współczesnością: poprzez współczesną choreografię, wykorzystanie środków filmowych oraz realizację nagrań w postindustrialnej przestrzeni warszawskiej Soho Factory.

 

Passar calle. Zmierzanie (Passar calle. Wending) is a short dance film based on the music of

Heinrich Ignaz Biber. Antique music meets modernity: a modern choreography, using the film means and recording in  the postindustrial space of Soho Factory in Warsaw.

 

 

 

Desmia

Poland 2017. 2’. Director: Alicja Miszczor-Jobda

 

"Ćmy często krążą wokół źródła sztucznego światła, jednakże powód takiego zachowania pozostaje nieznany"

 

"Moths frequently appear to circle artificial lights, although the reason for this behavior remains unknown"

 

 

 

Syrenada (Sirenade)

Poland 2016. 8’. Directors: Krystyna Lama Szydłowska, Zofia Tomczyk

 

Tylko zdechłe ryby płyną z prądem.

 

Only dead fish go with the flow.

 

 

 

Pathetique

Poland 2015. 4’. Director: Alicja Hoppel

 

Patheticness - stan bycia żałosnym lub wywołującym Patos.

 

Patheticness - the state or condition of being pathetic or evoking pathos.

 

 

City Tissue

Poland 2016. 3’. Director: Marta Kosieradzka

 

‘’City tissue’’ jest filmem tańca nakręconym w Warszawie, eksploruje relacje pomiędzy ciałem, architekturą , muzyką i publiczną przestrzenią miasta. Miasto jest żyjącym organizmem skonstruowanym z architektoniczno-społeczno- polityczno-historyczną tkanką, która tak, jak ciało rośnie, przekształca i porusza się w każdej sekundzie.

 

'City tissue' is a dance film made in Warsaw, Poland, exploring the relation between body/city/sound and music, personal and impersonal space. The city is a living body, organism constructed of a social- architectural- political- historical tissue. Like a body, it grows, reshapes itself and moves every single second.

Czas trwania:

70 min

Bilety:

12 zł 

Dodatkowe informacje:

Projekt jest finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Najbliższe terminy:

15 Maja 2018 godzina 18.30 kup bilet

Znajdź nas na:
Bądź na bieżąco:
Kontakt więcej
Znajdź nas na:
Bądź na bieżąco:
Kontakt więcej